Klein-Rex Häsinnen

 

Zuchthäsinnen:

Kim (KMS1)

S14 N6134

Goldi (Dali3) x Thor (KMS1)

von Sabrina Rettenbacher (DANKE!)

 

Alora (KMS1)

S14 N118

Heureka (Dali1) x Farouk (KMS1)

von Sabrina Rettenbacher (DANKE!)

 

Bärbel (Dali1)

N2

Kim (KMS1) x U´sinnig (KMS2)

 

Cara (KMS1)

N2 425

Kim (KMS1) x U´sinnig (KMS2)

 

Carmen (Dali1)

N2 426

Kim (KMS1) x U´sinnig (KMS2)

 

Timea (Dali1)

N2

Susi (gelb) x Zazu (KMS1)

von Sabrina Rettenbacher (DANKE!)

 

Emilie (KMS1)

N2 728

Alora (KMS1) x U´sinnig (KMS2)

 

Fanny (KMS1)

N2 7211

Kim (KMS1) x Paul (KMS1)

 

Editha (KMS2)

S12

von Marina Caldwell-Schäffer (DANKE!)

 

Naduah (KMS2)

S12

von Marina Caldwell-Schäffer (DANKE!)

 

Leni (KMS2)

E53

von Michael Friedl (DANKE!)

Junghäsinnen:

 

Georgina (KMS1)

N2 9214

Alora (KMS1) x Paul (KMS1)

 

Holly (Dali1)

N2 132

Kim (KMS1) x Caillou (Dali2)

 

Adele (KMS1)

N2 135

Alora (KMS1) x Caillou (Dali2)

 

Amaris (Dali2)

N2 131

Alora (KMS1) x Caillou (Dali2)